Ochrana osobních údajů

1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při registraci kupujícího na internetových stránkách e-shopu www.vysokepostele.cz bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a bude tyto osobní údaje využívat pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy, vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků a v případě že kupující výslovně neudělí svůj nesouhlas, také k marketingovým účelům. Dále se také prodávající zavazuje tyto údaje poskytnou příslušné osobě, pokud mu tak ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu státní správy. 
 

2. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího. 
 

3. Kupující tímto prohlašuje, že registrací na internetových stránkách e-shopu www.vysokepostele.cz, souhlasí, ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platné znění, se zpracováním všech svých osobních údajů, poskytnutých prodávajícímu a zároveň potvrzuje jejich pravdivost a úplnost. 


4. Kupující se zavazuje případně vyhovět požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravosti údajů uvedených kupujícím v registračním formuláři na internetových stránkách e-shopu www.vysokepostele.cz


5. Uzavřené kupní smlouvy a registrace kupujících se archivuje, tato data jsou přístupná pouze určeným pracovníkům prodávajícího.