Obchodní podmínky

1. Smluvní strany 
Prodávající - dodavatel

MAWS-PV s.r.o
Zátiší 205 798 21
Bedihošť
IČO:26929503
DIČ: CZ26929503
a
Kupující - zákazník

2. Předmět koupě
Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím eShopu - tzn. učinil řádnou objednávku a registraci všech povinných údajů a následně vše odeslal prostřednictvím emailu, což mu bylo následně potvrzeno na uvedený email

3. Cena zboží
Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách el. obchodu a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky.

4. Platební podmínky
Zboží bude zaplaceno hotově - při převzetí zboží. Celá částka při převzetí zboží. Zálohy předem nepožadujeme.

5. Záruční lhůta
Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku. Není-li uvedeno jinak je záruční doba standardní - tedy 24 měsíců.

6. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy
Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 40/1964 Sb., § 53.

7. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
a) Práva a povinnosti prodávajícího Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

b)Práva a povinnosti kupujícího Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží vrátit, bez známek užívání nebo opotřebování. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Na vrácení částky za dopravné, nebo poštovné kupujícímu nárok nevzniká. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.

8. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu ,nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Kupující je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázkem.